بهترین مشاوره خانواده ونک تلفنی

بهترین مشاوره خانواده ونک تلفنی

بهترین مشاوره خانواده ونک تلفنی

بهترین مشاوره خانواده ونک تلفنی کافه مشاور  امکان دریافت مشاوره را برای عزیزان ساکن ونک تهران بصورت تلفنی و آنلاین فراهم کرده است تا به راحتی تا دریافت مشاوره های مورد نیاز به آسانی انجام شود.

برای دریافت مشاوره خانواده بصورت تلفنی و یا متنی وارد لیست مشاوران آنلاین کافه مشاور شوید و با یک تماس راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

مشاوره تلفنی و درمانگرانی که از این رویکرد استفاده می کنند، معتقدند که هدف اصلی آنها ترویج تغییرات ساختاری در خانواده های ناکارآمد است. فرضیه آنها این بود که تغییرات رفتاری و کاهش علائم ناشی از تغییرات در محیط تبادل خانواده است. با تکامل ساختارهای خانواده، آنها سعی کردند نقش اعضای خانواده را در فرآیند مشاوره تغییر دهند. بنابراین همه اعضای خانواده بعد از مشاوره خانواده تغییراتی را تجربه می کنند. بنابراین، وظیفه اصلی مشاوره خانواده ساختاریافته ایجاد تغییر است. این به معنای مشارکت فعال کل خانواده است.

مشاوره خانواده انلاین 24 ساعته

این مدل تعارض عاطفی، رشد شخصی، پیشرفت و خودتنظیمی را از طریق رویدادها، برخوردها، بینش ها، خودانگیختگی و عمل بررسی می کند. تجربه، برخورد، بینش، فرآیند، بلوغ، حضور، خودانگیختگی، عمل در اینجا و اکنون از مفاهیم مهم مشاوره خانواده بر اساس روش های تجربی است. با این نوع مشاوره خانواده تلفنی نظرات و به خصوص پیشنهادات به حداقل ممکن می رسد. زیرا اتفاقی مخرب در مسیر درمان تلقی می شود. این مدل فرض می‌کند که تغییر از طریق تجربه درمانی اتفاق می‌افتد که شرایطی را برای رشد شخصی ایجاد می‌کند و روابط خانوادگی را تقویت می‌کند.

مشاوره خانواده تجربی شخصی از روش های پدیدارشناختی مانند گشتالت درمانی، تجسم روانشناختی، درمان بیمار محور و جریان خواب گروهی استفاده می کند. شرکت‌های مشاوره‌ای که این رویکرد را در ساختار خود وارد می‌کنند، تنها از موفقیت فردی رضایت دارند. کارل ویتاکر و ویرجینیا ستزر پیشگام این روش مشاوره خانواده بودند.

امروزه افرادی مانند سوزان جانسون و لزلی گرینبرگ سطح جدیدی از مشاوره زوجین را بر اساس مدل های تجربی زوج درمانی متمرکز بر هیجان معرفی می کنند. این رویکرد بر مشارکت عاطفی شرکا با شناسایی احساساتی که کیفیت رابطه را تعیین می کند و کمک به آنها در دستیابی به صمیمیت جنسی تأکید می کند. این رویکرد به گونه ای تخیل را تسخیر کرد که روش های قبلی نمی توانستند. این باعث می شود که درک مشتری از تجربه داخلی خود مهمتر از درک فکری باشد. درمانگران باتجربه سعی می کنند در هنگام مشاوره صادقانه و صمیمانه عمل کنند.

مشاوره تلفنی خانواده در ونک

این مدل بر محیط خانواده تاکید دارد. از استعاره های ساختاری و سازمانی برای تعریف مشکلات و یافتن راه حل استفاده می شود. مشاوره خانواده بر اساس مدل ساختاری بر مفاهیمی مانند قوانین خانواده، نقش ها، اتحادها، برنامه های فرعی، مرزها، صداقت و نظم تمرکز دارد.

در رویکردهای ساختاری مشاوره خانواده، مانند سایر نظام‌های خانواده، مرسوم است که به مسائل و راه‌حل‌ها به‌جای فردی برخورد شود. با این حال، از این جهت منحصر به فرد است که از استعاره های ساختاری برای تعریف مشکلات و یافتن راه حل استفاده می کند و بر مسیرهای تحقیق عملی تأکید دارد. ساختار اساسی خانواده و انعطاف پذیری آن برای پاسخ به شرایط متغیر خانواده به ظهور رفتارهای مثبت یا ناکارآمد کمک می کند.

سالوادور مینوکین را پیشگام ساختارگرایی می دانند. مینوچین الگویی برای یافتن بهترین مشاور ازدواج بوده است. او گفت که خانواده ها برای حفظ تعادل سالم بین ثبات و تغییر در طول انتقال زندگی تلاش می کنند. مینوچین معتقد است که هرچه عملکرد خانواده بهتر باشد و مشاوره خانواده بیشتر بتواند رفاه خانواده را ارتقا بخشد، سازگاری در دوران گذار آسان تر است. بنابراین، ساختار خود را دائماً با شرایط متغیر تطبیق می دهد.

ابزار تاکتیکی

آنها مداخله مستقیم یا هدفمند را به جای درک معنای نمادها ترجیح می دهند. مشاوره خانواده مبتنی بر استراتژی شامل مداخلات پیشگیرانه و صریح است. هدف شما کاهش یا حذف مشکلات خانوادگی یا مشکلات رفتاری است.

مشاوره تلفنی خانواده با موبایل

مشاوره خانواده تلفنی با موبایل با رویکرد استراتژیک کمتر بر معنای نمادها یا منشأ آنها تمرکز می کنند. برای همین به خانواده راهنمایی یا درس می دهد. هدف این دستورالعمل ها و چالش ها تغییر روابط تکراری است که منجر به درگیری می شود

درمان موثر

مشاور خانواده یک درمانگر فعال است. استراتژی ها یا مداخلاتی را بر اساس مشکلات خانوادگی ایجاد کنید. به محض رفع شکایت، درمان قطع می شود. درمان استراتژیک تشخیص می دهد که قوانین خانواده را می توان تغییر داد.

به خصوص زمانی که خانواده‌ها مشکلات را نادیده می‌گیرند، بیش از حد درگیر فعالیت‌های عملی می‌شوند، انتظارات غیرواقعی از فعالیت‌های عملی دارند یا رفتار نامناسبی دارند، تصمیم‌های بد نیاز به بازنگری، اصلاح یا تغییر دارند.

مشاوران با تمرکز بر مشکل، به خانواده ها کمک می کنند تا به اهداف مشخص و روشن دست یابند. مشاوره خانواده در تهران یا سایر شهرها اغلب از طریق دستورات صریح یا ضمنی، یعنی از طریق اقدامات درمانی با هدف حذف الگوهای رفتاری متضاد، مانند علامت گذاری اعضای خانواده با علائم، تغییر ایجاد می کند. اما خانواده اش فقط به عنوان یک بیمار با او رفتار می کردند. بنابراین، هیچ تغییری در خانه انتظار نمی رود. در طول مسیر، تغییرات جهانی منجر به تغییراتی در اعضای خانواده می شود. مفهوم نظری مدل سیستم از تئوری سیستم ها، سایبرنتیک و نظریه داده ها می آید.

هوش اجتماعی یکی از مفاهیم اصلی رویکرد سیستمی است. مفروضات ایدئولوژیک حقایق اجتماعی را منعکس می کنند. بنابراین تعارض روانی نیز نتیجه فرآیندهای اجتماعی بیمارگونه است. به عبارت دیگر، زمانی که الگوی رفتاری محدودی در خانواده رخ می دهد، فرد مورد انگ می شود. مشاوران ازدواج معمولا فعال هستند. هدف کمک به خانواده ها برای دستیابی به آزادی برای یافتن راه حل های فردی بیشتر است.

لیست مشاوران کافه مشاور